dr. sc. Jure Murgić, dr. med. specijalist radioterapije i onkologije

dr. sc. Jure Murgić, dr. med. specijalist radioterapije i onkologije

dr. sc. Jure Murgić, dr. med., specijalist radioterapije i onkologije

Dr.sc. Jure Murgić, dr. med.

Specijalist radioterapije i onkologije

Rođen je 1977. godine u Zagrebu, gdje je završio XV gimnaziju te Medicinski fakultet 2002. godine. Vojnik rok u HV služio je 2002-2003. godine. Obavezni liječnički staž obavio je u Sveučilišnoj Klinici za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma „Vuk Vrhovac“, gdje je i radio do 2005. kao liječnik sekundarac na kliničkoj farmakologiji i dijabetologiji.

U periodu od 2005. do 2009. specijalizira radioterapiju i onkologiju na Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu, gdje i danas radi kao odjelni liječnik.
Specijalistički ispit položio je 2009. g. s odličnim uspjehom.

Tijekom 2011-2012 i 2014-2015 boravio u Sjedinjenim Državama (University of Michigan Health System, Ann Arbor) i Kanadi (Princess Margaret Hospital – University Health Network, Toronto) kao istraživač i kliničar u inovativnom liječenju genitourinarnih tumora, genetici raka prostate te brahiterapiji. U Kanadi je diplomirao u okviru programa Clinical Fellowship iz području Genitourinarne onkologije te radio kao radioterapijski onkolog u multidisciplinarnom timu u Princess Margaret Hospital u Torontu. Za rad iz genomike raka prostate dobio je godišnju nagradu Američkog društva za kliničku onkologiju (ASCO) 2016. godine.

Doktorirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2017.g. na temu korištenja magnetske rezonance u brahiterapiji raka prostate (suradnja sa Sveučilištem u Torontu).

Objavio je više od 30 članaka u relevantnim međunarodnim časopisima te je sudjelovao u organizaciji nekoliko regionalnih stručno-znanstvenih skupova. Dobio je nekoliko nagrada za svoj istraživački rad, od kojih se ističe ASCO Merit Award za najbolji rad prezentiran na godišnjem kongresu genitourinarnih onkologa Američkog udruženja za kliničku onkologiju 2016. god. Razvio je aplikaciju za pametni telefon namijenjenu bolesnicima s rakom prostate koja im pomaže u upoznavanju sa bolesti te opcijama liječenja.

Uže područje interesa su mu genitourinarni tumori – s naglaskom na rak prostate, mokraćnog mjehura te bubrega, ciljana terapija tumora te razvoj genetskih biomarkera.

Član je Američkog društva za kliničku onkologiju (ASCO), Američkog društva za radioterapijsku onkologiju (ASTRO), Američkog društva za brahiterapiju (ABS) te Hrvatskog onkološkog društva (HOK).
Predavač je na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu te znanstveni suradnik na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.