Dr.sc. Tomislav Krpan, dr.med, specijalist radiologije

Dr.sc. Tomislav Krpan, dr.med, specijalist radiologije

dr. sc. Tomislav Krpan, specijalist radiolog, ultrazvuk

Dr.sc.Tomislav Krpan, dr.med.

specijalist radiologije

subspecijalist intervencijske radiologije

 

Dr.Tomislav Krpan rođen je 1970.godine. Nakon završene osnovne škole te Matematičko informatičke (XV) gimnazije u Zagrebu upisuje Medicinski fakultet u Zagrebu gdje diplomira 1997.g.
Specijalizaciju iz Kliničke radiologije započinje 2002.godine a od 2007. radi kao radiolog u Kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice u Zagrebu.
Subspecijalizaciju iz intervencijske radiologije 2008. – 2010.
Obranio doktorsku disertaciju 2012.
Redovito se stručno educira u inozemstvu (Amsterdam, Brno, Leipzig, Berlin, Patras,Abano Terme, Budimpešta).
Aktivni je sudionik mnogih domaćih i stranih stručnih skupova i kongresa te autor brojnih znastvenih članaka. Predavač je na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu i Sveučilištu Sjever u Varaždinu od 2008.g. te asistent na Medicinskom fakultetu u Zagrebu od 2016.g.
Bavi se svim metodama radiološke dijagnostike, a uži interes mu je intervencijska radiologija i vaskularna dijagnostika.