doc. prim. dr. sc. Teodora Gregurek-Novak, dr. med. specijalist dermatovenerologije

doc. prim. dr. sc. Teodora Gregurek-Novak, dr. med. specijalist dermatovenerologije

Doc. prim. dr. sc. Teodora Gregurek Novak

doc. prim. dr. sc Teodora Gregurek Novak
Specijalist dermatovenerologije

Rođena u Križevcima. Specijalistički ispit iz dermatovenerologije položila 1977, 1978. počela raditi kao specijalist pri Klinici za dermatovenerologiju u KBC “Sestre milosrdnice”. Od 1980. do 1982. završila postdiplomski studij iz Alergologije i kliničke imunologije i obranila magistarski rad.

Osnovala alergološku ambulantu pri Klinici 1982. koja nije postojala, a radi uspješno i danas. Vodila laboratorij za mikologiju i dijagnostiku spolnih bolesti gdje je uvela nove metode za dijagnostiku sifilisa. Vodila ženski odjel na Klinici.

1988.postala primarijus. 1992.obranila doktorat i postala doktor znanosti, a onda i docent na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je vodila nastavu. Predavala i na postdiplomskom studiju iz dermatovenerologije i bila u komisiji za specijalističke ispite.

Sudjelovala na brojnim kongresima u zemlji i inozemstvu i to uvijek aktivno sa predavanjem. Napisala 56 radova stručnih i znanstvenih i veliki broj popularnih članaka. Član HLK, HDVD.

Od 2011. u mirovini i radi privatno.