Pregled woodovim svjetlom

Pregled woodovim svjetlom

UV wood light

Wood svjetiljka stvara UVA svjetlo valne duljine 365 nm, a koristi u dijagnostici gljivičnih, bakterijskih, parazitarnih bolesti kože te u poremećajima pigmentacije.