Cjenik zdravstvenih usluga

Cjenik zdravstvenih usluga

UROLOGIJA

Specijalistički pregled
400,00 kn 53,08 €
(fizikalni pregled, pregled urina, UZV mjehura, procjena rez. urina)
Komplet urološki pregled 1 600,00 kn 79,63 €
(specijalistički pregled+UZV urotrakta)
Komplet urološki pregled 2 700,00 kn 92,90 €
(specijalistički pregled+UZV urotrakta+uroflow)
Komplet urološki pregled 3 900,00 kn 119,45 €
(specijalistički pregled+UZV urotrakta+rektalni UZV prostate+uroflow)
Kontrolni specijalistički pregled 250,00 kn 33,18 €
Konzultacija uz nalaz 350,00 kn 46,45 €
Uretrocistoskopija 1.000,00 kn 132,72 €
Cistoskopija 800,00 kn 106,17 €
Uretroskopija 800,00 kn 106,17 €
Uroflow 200,00 kn 26,54 €
Operacija fimoze (Cirkumcizija) 4.500,00 kn 597,25 €
Frenulotomija-frenuloplastika 1.800,00 kn 238,90 €
Cistostomija perkutana 1.500,00 kn 199,08 €
Dilatacija uretre (bužiranje) 500,00 kn 66,36 €
Uzimanje brisa uretre 100,00 kn 13,27 €
Postavljanje trajnog katetera 300,00 kn 39,81 €
Ekscizija lipoma, ateroma 1.000,00 kn 132,72 €
Elektrokoagulacija kondiloma 250,00 kn 33,18 €
Elektrokoagulacija kondiloma (do 5 promjena) 350,00 kn 46,45 €
Elektrokoagulacija kondiloma (više od 5 promjena) 500,00 kn 66,36 €
Injekcije prostaglandina s edukacijom za liječenje ED 500,00 kn 66,36 €
Davanje injekcije u plak penisa 150,00 kn 20,42 €
Aplikacija hijaluronske kiseline u m.mjehur 1.100,00 kn 145,99 €
SelectMDxLiquidBiopsy test 4.200,00 kn 557,43 €
Vazektomija 3.500,00 kn 464,52 €
(U cijenu uključen spermiogram i svi pregledi)
PHD nalaz 600,00 kn 81,68 €
Spermiogram 500 ,00 kn 66,36 €
DNA fragmentacija i spermiogram 1.100,00 kn 145,99 €
HBA i spermiogram 900,00 kn 119,45 €
DNA f.+HBA+spermiogram 1.500,00 kn 199,08 €
Konzultacija i revizija nalaza spermiograma 300,00 kn 39,81 €

DERMATOLOGIJA

Specijalistički pregled 300,00 kn 39,81 €
Dermatoskopija 400,00 kn 53,08 €
Dermatoskopija cijelog tijela 600,00 kn 79,63 €
Kontrolni specijalistički pregled 250,00 kn 33,18 €
Pregled akni 500,00 kn 66,36 €
Pregled vlasišta 500,00 kn 66,36 €
Lokalna terapija-premazivanje podofilinom 150,00 kn 19,90 €
Ekskohleacija 250,00 kn 33,18 €
Pretraga “wood” svijetlom 100,00 kn 13,27 €
Krioterapija 1 regije 300,00 kn 39,81 €
Elektrokoagulacija 1 regije 350,00 kn 46,45 €
Kiruška ekscizija+PH nalaz 800+600 kn 106,17+79,63€
(nevus, fibrom, lipom, aterom)

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

UZV+CD penisa u erekciji 600,00 kn 79,63 €
(s aplikacijom prostaglandina)
UZV bubrega 250,00 kn 33,18 €
UZV prostate transabdominalno 200,00 kn 26,54 €
UZV mokraćnog mjehura 200,00 kn 26,54 €
Transrektalni UZV prostate 350,00 kn 46,45 €
UZV urotrakta 350,00 kn 46,45 €