Cjenik zdravstvenih usluga

Cjenik zdravstvenih usluga

UROLOGIJA

Specijalistički pregled
60,00 € 452,07 kn
(fizikalni pregled, pregled urina, UZV mjehura i/ili prostate, procjena rez. urina)
Komplet urološki pregled 1 90,00 678,1
(specijalistički pregled+UZV urotrakta)
Komplet urološki pregled 2 100,00 € 753,45 kn
(specijalistički pregled+UZV urotrakta+uroflow)
Komplet urološki pregled 3 120,00 € 904,14 kn
(specijalistički pregled+UZV urotrakta+rektalni UZV prostate+uroflow)
Kontrolni specijalistički pregled 30,00 € 226,035 kn
Konzultacija uz nalaz 70,00 € 527,415 kn
Uretrocistoskopija 140,00 € 1.054,83 kn
Cistoskopija 110,00 € 828,8 kn
Uretroskopija 110,00 € 828,8 kn
Uroflow 25,00  € 188,36 kn
Operacija fimoze (Cirkumcizija) 700,00 €  5.274,15 kn
Frenulotomija-frenuloplastika 250,00 € 1.883,62 kn
Dilatacija uretre (bužiranje) 70,00 € 527,41 kn
Uzimanje brisa uretre 15,00 € 113,02 kn
Postavljanje trajnog katetera 40,00 € 301,38 kn
Ekscizija lipoma, ateroma (jedna promjena) 150,00 € 1.130,12
Elektrokoagulacija kondiloma (do 5 promjena) 60,00 € 452,07 kn
Elektrokoagulacija kondiloma (više od 5 promjena) 80,00 € 602,76 kn
Injekcije prostaglandina s edukacijom za liječenje ED 70,00 € 527,41 kn
Davanje injekcije u plak penisa 20,00 € 150,69 kn
Aplikacija hijaluronske kiseline u m.mjehur 200,00 1.506,9 kn
SelectMDxLiquidBiopsy test 600,00 € 4520,7 kn
Vazektomija 600,00 € 4.520,7 kn
(U cijenu uključen spermiogram i svi pregledi)
PHD nalaz 90,00 € 527,41 kn
Spermiogram 70,00 € 527,41 kn
DNA fragmentacija i spermiogram 150,00 € 1.130,17 kn
HBA i spermiogram 120,00 € 904,14 kn
DNA f.+HBA+spermiogram 200,00 € 1.506,9 kn
Konzultacija i revizija nalaza spermiograma 40,00 € 301,38 kn

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

UZV+CD penisa u erekciji 80,00 € 602,76 kn
(s aplikacijom prostaglandina)
UZV bubrega 35,00 € 263,71 kn
UZV prostate transabdominalno 30,00 € 226,03 kn
UZV mokraćnog mjehura  30,00 € 226,03 kn
UZV urotrakta 50,00 € 376,72 kn