Naš stručni tim, liječnici

Dr. sc. Igor Grubišić, dr. med., specijalist urologije

dr Igor Grubišić Specijalist Urolog

Dr. sc. Igor Grubišić dr.med.

Specijalist urologije
Subspecijalist andrologije
Subspecijalist urolitijaze

Dr. Igor Grubišić rođen je 1979.godine. Nakon završene osnovne škole i opće gimnazije 1997. godine upisuje Medicinski fakultet u Zagrebu kojeg završava 2003. godine.
Nakon obavljenog stručnog staža, radi godinu dana u hitnoj medicinskoj pomoći, a specijalizaciju iz urologije započinje 2006. godine u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, gdje i danas radi.

Specijalizaciju iz urologije završava 2011. godine, nakon čega slijedi uže stručno usmjeravanje te 2015. godine postaje subspecijalist andrologije , a 2018. godine subspecijalist urolitijaze.

Doktorirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2021.g. na temu dijagnostike raka prostate.

U svom stručnom djelovanju obavio mnoge edukacije u inozemstvu, a u svezi uronkololgije, urolitijaze i andrologije (Dresden, Graz, Amsterdam, Beograd).

Aktivni je sudionik mnogih domaćih i stranih stručnih skupova i kongresa te autor brojnih znastvenih članaka.

Dr Grubišić je jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka u području liječenja kamenaca, suženja mokraćne cijevi, impotencije i muške neplodnosti.