Matej Knežević, dr. med. specijalist urologije

Matej Knežević, dr. med. specijalist urologije

Matej Knežević, dr.med. Specijalist urolog

Matej Knežević, dr.med.
Specijalist urologije

Subspecijalist urolitijaze

Matej Knežević je rođen 1983. godine. Titulu doktora medicine stekao je na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine.

Dobitnik je dekanove nagrade za najboljeg studenta tijekom 2008. godine. Spacijalizaciju urologije stječe radom u Općoj bolnici Dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu.

Od 2015. godine je zaposlen u Klinici za urologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu.

Subspecijalizaciju iz urolitijaze dovršava 2018. godine. Autor je više znanstvenih i stručnih radova.

Osobni znanstveni interes fokusira oko istraživanja novih tehnologija i njihove primjene u urološkoj kirurgiji. Među ostalim projektima, koordinator je istraživačkog tima u području 3D print tehnologija u urologiji.